SistemR İstanbul Vega Yazılım eDefter eFatura eİrsaliye eArsivHER İŞLETME , HİÇ BİR ZORUNLULUK OLMASA BİLE İSTEĞE BAĞLI OLARAK

e-Fatura,e-Arşiv,e-Defter sistemine geçebilir.

e-Fatura kullanımı zorunlu olan işletmeler VUK-454 No.lu Tebliğde 2/a maddesinde belirtilmiştir. 2014 yılı cirosu 10 Milyon ve yukarı olanlar e-fatura kullanacak firma, http://www.efatura.gov.tr/ adresinden Portal ( basit entegrasyon ) ya da Özel Entegrasyon olarak e-fatura başvurusu yapmalıdırlar Özel Entegrasyon şeklindeki uygulama hizmetinde ( 10 yıl ) faturaları dıgıtal olarak saklama hizmeti fiyatlara dahildir.

e-Arşiv kullanımı zorunlu olan işletmeler

VUK-433 No.lu Tebliğde 3. maddesinde belirtilmiştir. İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı cirosu 5 Milyon ve yukarı olanlar ( internet den satışı 1 TL bile olsa ) e-arşiv kullanacak firma e-fatura kapsamında olmasa bile öncelikle http://www.efatura.gov.tr/ adresinden Özel Entegrasyon olarak e-fatura başvurusu yapması yeterlidir. e-arşiv için ayrı bir başvuru yoktur. Özel Entegrasyon şeklindeki uygulama hizmetinde ( 10 yıl ) faturaların kendimizde kalacak nüshalarını dıgıtal olarak saklama hizmeti fiyatlara dahildir. e-fatura işlemleri, fatura sayısına göre ayrı fiyatlandırılır e-arşiv işlemleri, fatura sayısına göre ayrı fiyatlandırılır. Fiyat listesi olarak Özel Entegrasyon e-fatura fiyat listesi kullanılır. Ancak ilk kurulum bedeli bir kez tahsil edilir.

e-Defter kullanımı zorunlu olan işletmeler

VUK-421No.lu Tebliğde 3.1maddesinde belirtilmiştir. 2014 yılı cirosu 10 Milyon ve yukarı olanlar hem e-fatura hem de e-defter kullanmak zorundadırlar e-fatura kullanım zorunluluğu olmadığı halde Anonim ve Limited Şirketler e-defter kullanabilirler e-defter kullanacak firma, http://www.edefter.gov.tr/ adresinden Nette Defter olarak e-defter başvurusu yapmalıdırlar e-defter hizmetinde defterlerin dıgıtal olarak saklama hizmeti ( zorunlu olmadığı için ) fiyatlara dahil değildir. Saklama hizmeti için ayrıca Vegacloud ürünümüz satılmalıdır.421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dosyası için tıklayınız. 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dosyası için tıklayınız.454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dosyası için tıklayınız..