SistemR İstanbul Vega Yazılım eDönüşüm

E-Fatura

Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, matbu fatura ile aynı hukuki niteliklere ve geçerliliğe sahip elektronik bir belge türüdür. 454 sıra numaralı VUK genel tebliğinin 2. Maddesine göre; yıllık cirosu belirlenen rakamın üzerinde olan işletmelerin bir sonraki mali yıl kullanım zorunluluğu olmakla beraber istenirse gönüllü olarak da kullanılabilmektedir.

e-Fatura uygulamasına geçmenin doğaya sağladığı faydadan, kazandırdığı maliyet ucuzluğuna ve zamandan tasarrufa kadar pek çok avantajı var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanmanın maliyet ve karmaşasından kurtulmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Vega Yazılım’da mevcuttur.

E-Arşiv

e-Arşiv 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, işletmelerin faturaların ilk nüshalarını nihai tüketiciler de dahil müşterilerine elektronik ortamda gönderebilme faydası sağlayan, aynı zamanda faturaların elektronik ortamda saklanmasını öngören bir hizmettir. E-Arşiv fatura ile matbu faturaların kaybolması ve zarar görmesinin önüne geçilmesi, kağıttan tasarruf ile hem cebinize hem doğaya sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğu zaman, e-Arşiv sistemine geçilmediği her gün işletmeniz zarar görmektedir.

Ticarette dijitalleşmenin önemi her geçen gün artmakla beraber artık bir zorunluluk haline gelmiştir. E-Arşiv sistemi sağladığı faydalardan ziyade şirketinizin prestijini de artırmakta, işletmenizi dış dünyaya karşı profesyonel olarak göstermektedir. İşletmenize en uygun e-Arşiv çözümleri Vega Yazılım’da mevcuttur.

E-Defter

e-Defter hizmeti, işletmelerin her yıl zorunlu olarak noter onaylı kağıtlara bastırdığı “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” olarak adlandırılan resmi belgelerin, elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve yine elektronik ortamda Gelirler İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilmesi şeklinde adlandırılır. İşletmeleri on yıllar boyunca resmi evraklarını saklama zahmetinden ve maliyetinden kurtarır, resmi belgelerini elektronik ortamın güvencesi altına alır. Ayrıca işletmelere sağladığı zaman tasarrufu ve kağıt israfının önüne geçilmesi ile doğaya sağladığı faydanın avantajı göz ardı edilemez. VegaGrup Defter platform bağımsız yapısı ile işletmenizde kullandığınız mevcut yazılımınız ne olursa olsun size e-Defter çözümlerinde en iyi kalite ile hizmet sağlar.

E-İrsaliye

e-İrsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezi bir platform olarak e-Fatura'da olduğu gibi GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır. e-İrsaliye kullanan firmalar kağıt derdini ortadan kaldırarak süreçlerini hızlı hale getirirler. Ayrıca diğer e-Dönüşüm hizmetlerinde olduğu gibi saklama işlemlerini de elektronik ortamda güven içinde sağlarlar. Vega Yazılım sizlere en iyi kalite ve hizmet ile e-İrsaliye çözümleri sağlamaktadır.