{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Barkod Sistemi Blog

Barkod Sistemi Blog

Barkod sistemi nasıl çalışır?

Günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar doğrultusunda ortaya çıkan ve iş yükünün çok büyük ölçüde azalmasını sağlayan barkod sistemi, hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. İş verimliliğinin artması, hata payını neredeyse sıfıra indirmesi, güvenli olması ve hızlı olması gibi etkenler  barkod sistemini,  bir çok sektör için vazgeçilmez kılmaktadır.

Üretim, sevkiyat, depolama, kalite kontrol gibi pek çok alanda çok hızlı ve pratik şekilde işlem yapılmasına olanak sağlayan barkod sistemi sayesinde, veriler güvenli bir şekilde bilgisayara aktarılabilmektedir.

Barkod sistemi özel bir kodlama yöntemidir. Farklı kalınlıkta ve birbirine paralel olacak şekilde tasarlanan barkodlar için ürünlerin kimliği niteliğinde de diyebiliriz.

Peki günlük hayatımızda hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bu sistem ne şekilde çalışmaktadır?

Barkod sistemlerinde, barkodun nasıl oluşturulduğu büyük önem taşımaktadır. Barkod arasındaki çizgiler, birbirine paralel olan bu çizgiler arasındaki boşluklar gibi etkenlerin bir rolü vardır.

Barkod çizgilerinin her biri bulundukları desene göre farklı bir sayıya denk gelir ve 0-9 arasındaki sayılarla her ürün için diğerlerinden farklı olacak şekilde bir kod oluşturulur. Ayrıca kodlar oluşturulurken ilk 3 basamak ürünün üretildiği ülkeye ait olmalıdır.

Bilgisayar sistemi üzerinden oluşturulan kodlar, ürünlere atanarak verilerin toplanması sağlanır. Ürüne atanan bu kodlar sayesinde tüm bilgiler kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde pek çok işlem gerçekleştirilmektedir.

Barkod okuyucusuna kodun tutulması ile okuyucu kodu algılayarak bilgileri veritabanına aktarır ve kolay bir şekilde yapılmak istenen işlem gerçekleşir.

Kullanımının bu derece kolay bir şekilde olması ve güvenli veri aktarımı yapılabilmesi, barkod sistemi kullanan firmalar için paha biçilemez bir sistem olmayı başarmıştır.